Toplantı Tarihi: 11-10-2012 icon

Toplantı Tarihi: 11-10-2012

Реклама:Indir 12.22 Kb.
TitleToplantı Tarihi: 11-10-2012
Date conversion09.05.2013
Size12.22 Kb.
TypeDocuments
Source
1. /ШLАE ZЪMRE KARARLARI/LШSE/Biyoloji ve SaзlНk Bilgisi 1. DФnem ШlЗe ZБmre ToplantНsН TutanaзН.docx
2. /ШLАE ZЪMRE KARARLARI/LШSE/Coзrafya 1. DФnem ШlЗe ZБmre ToplantНsН TutanaзН.docx
3. /ШLАE ZЪMRE KARARLARI/LШSE/Felsefe 1.DФnem ШlЗe ZБmre ToplantНsН TutanaзН.doc
4. /ШLАE ZЪMRE KARARLARI/LШSE/Fizik 1. DФnem ШlЗe ZБmre ToplantНsН TutanaзН.docx
5. /ШLАE ZЪMRE KARARLARI/LШSE/Kimya 1. DФnem ШlЗe ZБmre ToplantНsН TutanaзН.doc
6. /ШLАE ZЪMRE KARARLARI/LШSE/Lise Din KБltБrБ ve Ahlak Bilgisi 1. DФnem ШlЗe ZБmre ToplantНsН TutanaзН.doc
7. /ШLАE ZЪMRE KARARLARI/LШSE/Lise GФrsel Sanatlar 1. DФnem ШlЗe ZБmre ToplantНsН TutanaзН.docx
8. /ШLАE ZЪMRE KARARLARI/LШSE/Lise MATEMATШK Dersi 1. DФnem ШlЗe ZБmre ToplantНsН TutanaзН.docx
9. /ШLАE ZЪMRE KARARLARI/LШSE/Lise MБzik Dersi 1. DФnem ШlЗe ZБmre ToplantНsН TutanaзН.docx
10. /ШLАE ZЪMRE KARARLARI/LШSE/Lise Шngilizce 1. DФnem ШlЗe ZБmre ToplantНsН tutanaзН.doc
11. /ШLАE ZЪMRE KARARLARI/LШSE/Tarih Dersi 1. DФnem ШlЗe ZБmre ToplantН TutanaзН.docx
12. /ШLАE ZЪMRE KARARLARI/LШSE/TБrk Dili ve EdebiyatН 1. DФnem ШlЗe ZБmre ToplantНsН TutanaзН.docx
13. /ШLАE ZЪMRE KARARLARI/ORTAOKUL/BiliЯim Teknolojileri 1. DФnem ШlЗe ZБmre ToplantНsН TutanaзН.docx
14. /ШLАE ZЪMRE KARARLARI/ORTAOKUL/FEN BШLGШSШ 1. DФnem ШlЗe ZБmre ToplantНsН TutanaзН.docx
15. /ШLАE ZЪMRE KARARLARI/ORTAOKUL/GФrsel Sanatlar 1. DФnem ШlЗe ZБmre ToplantНsН TutanaзН.doc
16. /ШLАE ZЪMRE KARARLARI/ORTAOKUL/Orta Beden Eзitimi 1. DФnem ШlЗe ZБmre ToplantНsН TutanaзН.doc
17. /ШLАE ZЪMRE KARARLARI/ORTAOKUL/Orta Din KБlt. 1. DФnem ШlЗe ZБmre toplantНsН TutanaзН.docx
18. /ШLАE ZЪMRE KARARLARI/ORTAOKUL/Ortaokul Matematik Ilce Zumre _TutanaзН.doc
19. /ШLАE ZЪMRE KARARLARI/ORTAOKUL/Ortaokul Шngilizce ШlЗe ZБmre TutanaзН.docx
20. /ШLАE ZЪMRE KARARLARI/ORTAOKUL/Teknoloji TasarНm ШlЗe ZБmre TutanaзН.docx
21. /ШLАE ZЪMRE KARARLARI/ORTAOKUL/Turkce 1. DФnem ШlЗe Zumre ToplantНsН TutanaзН.docx
22. /ШLАE ZЪMRE KARARLARI/ORTAOKUL/sosyal bilgiler ilЗe zБmresi tutanaзН.doc
23. /ШLАE ZЪMRE KARARLARI/ШLKOKUL/1. SНnНf ШlЗe ZБmre ToplantНsН TutanaзН.docx
24. /ШLАE ZЪMRE KARARLARI/ШLKOKUL/2. SНnНf 1. DФnem ШlЗe ZБmre ToplantНsН TutanaзН.docx
25. /ШLАE ZЪMRE KARARLARI/ШLKOKUL/3. SНnНf 1. DФnem ШlЗe ZБmre BaЯkanlarН ToplantНsН TutanaзН.docx
26. /ШLАE ZЪMRE KARARLARI/ШLKOKUL/4 SНnНf 1. DФnem ШlЗe ZБmre BaЯanlarН ToplantНsН TutanaзН.docx
27. /ШLАE ZЪMRE KARARLARI/ШLKOKUL/Okul Щncesi 1. DФnem ШlЗe ZБmre ToplantНsН TutanaзН.docx
Pursaklar iLÇESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞretim yili dönem biyoloji ve sağlik biLGİSİ
Pursaklar iLÇESİ 2012 – 2013 EĞİTİM ÖĞretim yili sene başi coğrafya zümresi ZÜmre toplanti tutanağI
2012-2013 EĞİTİm ve öĞretim yili biRİNCİ DÖnem felsefe grubu dersleri ZÜmre başkanlari toplanti tutanaği toplanti tariHİ : 09 /10/2012
2012-2013 EĞİTİM ÖĞretim fiZİk dersi pursaklar iLÇESİ ZÜmre başkanlari toplantisi alinan kararlar
T. C. Ankara valiLİĞİ pursaklar iLÇe miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ
2012- 2013 EĞİTİM ÖĞretim yili
Pursaklar iLÇESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞretim yili
Ankara iLİ pursaklar iLÇESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞretim yili biRİNCİ DÖnem
2012-2013 EĞİTİM-ÖĞretim yili I. DÖnem müZİk dersi geniŞletiLMİŞ İLÇe zümre öĞretmenler kurulu toplanti tutanağI
Toplanti saati: 15. 30 GÜndem maddeleri
2012-2013 EĞİTİM-ÖĞretim yili tarih dersi DÖnem iLÇe zümre toplantisi tutanağidir
2012-2013 EĞİTİM-ÖĞretim yili türk diLİ ve edebiyati dersi DÖnem iLÇe zümre toplantisi tutanağidir
İLÇe zümre öĞretmenleri toplanti tutanaği toplanti no : 1 toplanti tariHİ
Toplantı Tarihi: 11-10-2012
Ankara iLİ pursaklar iLÇESİ 2012 -2013 EĞİTİM ÖĞretim yili I. DÖnem
Ankara iLİ pursaklar iLÇESİ 2012 2013 EĞİTİM ÖĞretim yili
Ankara iLİ pursaklar iLÇESİ 2012 2013 EĞİTİM ÖĞretim yili biRİNCİ
Ankara iLİ pursaklar iLÇESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞretim yili biRİNCİ DÖnem teknoloji ve tasarim dersi
Ankara iLİ pursaklar iLÇESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞretim yili biRİNCİ DÖnem sosyal biLGİler zümre başkanlari toplantisi
2012-2013 EĞİTİm ve öĞretim yili siniflar dönem zümre başkanlari toplanti tutanağI
2012-2013 EĞİTİM ÖĞretim yili L. DÖnem siniflar iLÇe zümre öĞretmenler kurulu toplanti tutanağI
2012-2013 EĞİTİM ÖĞretim yili siniflar dönem
Toplantı Tarihi: 11. 10. 2012 Saat: 14: 30 alinan kararlar
Ankara iLİ pursaklar iLÇESİ 2012-2013 EĞİTİM –ÖĞretim yili biRİNCİ DÖnem okul öncesi ZÜmre başkanlari toplanti tutanağI

ANKARA İLİ, PURSAKLAR İLÇESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ GENİŞLETİLMİŞ ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI:


Toplantı Tarihi: 11-10-2012
Toplantı Yeri: Dede Korkut Anadolu Lisesi
Toplantı Saati: 14.30
Toplantıya Katılanlar: Ülker İlkokulu: Naciye Kalender
Ayyıldız Ortaokulu: Sema Cinli
Altınova Ortaokulu: Tuba CanataÇöklü
Sirkeli Ortaokulu: Nazlı Şimşek
Aşağı Peçenek Ortaokulu: SeyraDüzgün


ALINAN KARARLAR:

 1. 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı İlçe Zümre Başkanı olarak
  Aşağı Peçenek Ortaokulu öğretmeni olan Seyra DÜZGÜN seçilmiştir.
  (İletişim Adresi : seyralem57@hotmail.com Tel: 5442667437)

Ayrıca;

 1. Yapılandırıcı ve öğrenci merkezi eğitim sisteminde

 1. Yaparak, yazarak (deney yapma)

 2. Model tasarlama (maket yapma)

 3. Drama

 4. Sunum

 5. İnternet kaynaklı araç-gereçlerin aktif kullanımı

 6. Kavram haritaları

 7. Altı şapka tekniklerinin kullanılmasına;
 1. Ölçme, değerlendirme kriterleri değerlendirilirken;

a. Boşluk doldurma

b. Kavram haritası

c. Doğru- yanlış

d. Test tekniği

e. Eşleştirme

f. Klasik

g. Deney yorumu, tekniklerinin kullanılmasına;


 1. Ders araç –gereç materyallerinin kullanımının arttırılmasına,
 1. Öğrencilere her bir dönemde en az bir performans görevi verilmesine; yine isteyen öğrencilere sene boyunca yapmaları için en az bir proje görevi verilmesine;

 2. Ödev konularının öğrencileri araştırmaya yöneltecek biçimde seçilmesine,

 3. Ödevler verilirken öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri göz önünde bulundurulmasına, ödevlerin öğrenci ürünü olmasını sağlamak için öğrencinin seviyesine göre verilmesine,

 4. Proje ve performans görevlerinin değerlendirilmesine ilişkin puanlama anahtarı önceden öğrencilere bildirilmesine,

 5. Öğrenci başarısını değerlendirirken kazanım sınavlarının yanı sıra ürün dosyası gibi alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden faydalanılmasına,

 6. Öğrencilerden sınavlar sonunda alınan dönütlere bakarak dersin işlenişinde gerekli düzenlemelerin yapılmasına,

 7. Sınavlar ilköğretim kurumları yönetmeliğinin belirtilen ölçme ve değerlendirme esaslarına göre yapılmasına,

 8. Öğrencilere en az 10 gün önceden sınav günü ve saatinin duyurulmasına, Sınav sonuçlarının ise en geç 10 gün içinde öğrencilere duyurulmasına,

 9. Her sınavdan sonra sınav analizi yapılarak eksik kazanımların yeniden kazandırılmasına,

 10. Soruların kolaydan zora doğru sıralanmasına, sınav kağıdında kazanımları ölçecek şekilde değişik tarzda soru tiplerine ve öğrenci başarısını arttıracak olan görsel öğelere yer verilmesine,

 11. Konuların diğer zümre öğretmenleri ile bağlantılı olarak işlenmesine, ilgili konularda diğer branş öğretmenlerinden destek ve katkı istenmesine; dersler arasındaki bağlantılar konusunda öğrencilerin farkındalık düzeyinin arttırılmasına,

 12. İhtiyaç duyulan hizmetçi seminerler konusunda aşağıda belirtilen eğitimlerin düzenlenmesine,

a. Laboratuvar araç-gereçlerin kullanımı semineri

b. Deney uygulamaları semineri (Fizik deneyleri)

c. Bilgisayardan Excel kullanımı,vs.(Grafik çizimi, tablo vs.)


Karar verilmiştir.


ÖNERİLER:


 1. Yeni müfredata uygun şekilde Laboratuar araç –gereçlerinin MEB. tarafından düzenlenip okullara gönderimi yapılması,

 2. Laboratuar kullanımının arttırılması için sınıf mevcutlarının azaltılması,

 3. Uygulama sıkıntılarının ortadan kaldırılabilmesi için eksik malzemelerin temin edilmesi,

 4. Okullarda Fen ve Teknoloji dersi ile ilgili yaşanan müfredat, işleniş hataları, labaratuvar yetersizlikleri, sınıf kalabalıklarının değerlendirilmesi.

 5. Müfredat, işleniş hataları, laboratuar yetersizlikleri konusunda zümremiz tarafından üst makamlara iletilmek üzere ayrıntılı rapor hazırlanması.


Seyra DÜZGÜN

A.Peçenek Ortaokulu

Fen ve Tekn. Öğretmeni

Add document to your blog or website
Реклама:

Similar:

Toplantı Tarihi: 11-10-2012 iconKÖydes projesi tahsisat komisyonu toplanti karari toplantı Tarihi : 26/06/2012

Toplantı Tarihi: 11-10-2012 iconKÖydes projesi tahsisat komisyonu toplanti karari toplantı Tarihi : 27/09/2012

Toplantı Tarihi: 11-10-2012 iconT. C. Bursa IL Özel idaresi İl Genel Meclisi Toplantı Tarihi : 06/12/2012

Toplantı Tarihi: 11-10-2012 iconT. C. Bursa IL Özel idaresi İl Genel Meclisi Toplantı Tarihi : 19/11/2012

Toplantı Tarihi: 11-10-2012 iconT. C. Bursa IL Özel idaresi İl Genel Meclisi Toplantı Tarihi : 16/11/2012

Toplantı Tarihi: 11-10-2012 iconT. C. Bursa IL Özel idaresi İl Genel Meclisi Toplantı Tarihi : 15/11/2012

Toplantı Tarihi: 11-10-2012 iconT. C. Bursa IL Özel idaresi İl Genel Meclisi Toplantı Tarihi : 14/11/2012

Toplantı Tarihi: 11-10-2012 iconT. C. Bursa IL Özel idaresi İl Genel Meclisi Toplantı Tarihi : 06/11/2012

Toplantı Tarihi: 11-10-2012 iconT. C. Bursa IL Özel idaresi İl Genel Meclisi Toplantı Tarihi : 02/01/2012

Toplantı Tarihi: 11-10-2012 iconT. C. Bursa IL Özel idaresi İl Genel Meclisi Toplantı Tarihi : 03/01/2012

Toplantı Tarihi: 11-10-2012 iconT. C. Bursa IL Özel idaresi İl Genel Meclisi Toplantı Tarihi : 01/02/2012

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trg2.docdat.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents