Kooperatif ve üst kuruluşlari genel durum biLDİRİm formu 1 icon

Kooperatif ve üst kuruluşlari genel durum biLDİRİm formu 1

Реклама:Indir 70.89 Kb.
TitleKooperatif ve üst kuruluşlari genel durum biLDİRİm formu 1
Date conversion12.03.2013
Size70.89 Kb.
TypeDocuments
Source


Overview

Bilgi Formu Sayfa1
Bilgi Formu Sayfa2


Sheet 1: Bilgi Formu Sayfa1


KOOPERATİF VE ÜST KURULUŞLARI GENEL DURUM BİLDİRİM FORMU 1


^ TEMEL BİLGİLER
Bakanlık Dosya No^ Kooperatifin Ünvanı 2Kooperatifin Eski Ünvanı (Varsa) 2Ortağı Olduğu Üst Birlik (Varsa) 2Kooperatifin Yazışma AdresiBağlı Olduğu Ticaret Sicil Memurluğu
Kooperatifin Web Sitesi Adresi (varsa)Ticaret Sicil No
Kooperatifin Faks NumarasıBağlı Olduğu Vergi Dairesi
Kayıtlı Ortak sayısıVergi No
Hukuki Durumu (Faal,Tasfiye)Kuruluş İzin Tarihi ve Onay Sayısı
Gayri Menkul Durumu VAR YOKTicaret Sicil Tescil Tarihi
İskan Tarihi ve NoTicaret Sicil Gazete Tarihi ve No
Ferdi Mülkiyete Geçiş TarihiKooperatifin Telefon Numarası
Konut ve/veya İşyeri Sayısı KONUT İŞYERİKooperatifin e-posta Adresi 3
İnşaat yaptırma tipi (Emanet,İhale,Götürü)^ YÖNETİM KURULU BİLGİLERİAdı - Soyadı Baba Adı Doğum T.C. Kimlik No İkametgah Adresi


Yeri ve yılı (Vatandaşlık No)


^ DENETİM KURULU BİLGİLERİAdı - Soyadı Baba Adı Doğum T.C. Kimlik No İkametgah Adresi


Yeri ve yılı (Vatandaşlık No)^

Sheet 2: Bilgi Formu Sayfa2

^ TASFİYE KURULU
Adı - Soyadı Baba Adı Doğum T.C. Kimlik No İkametgah Adresi
Yeri ve yılı (Vatandaşlık No)

^ GENEL KURUL BİLGİLERİ
Toplantı Türü 4
Çağrıyı Yapan Organ/ Karar Tarihi ve No 5
^ Toplantı Tarihi
Genel Kurul Tescil Tarihi
Çağrının Şekli 6
Bakanlık Temsilcileri 1-
Çağrının Tarihi 7
2-


^ TAŞINMAZ/YAPI BİLGİLERİ 8
Taşınmazın Türü (Arsa/Tarla/Bina)
Taşınmazı Edinme Yöntemi 9
Taşınmazın Yeri (İl, İlçe, Mevki)
Taşınmazın Edinilmesine İlişkin Genel Kurul Tarihi
Taşınmazı Edinme Tarihi
Genel Kurulca Belirlenen Konut ve/veya İşyeri Sayısı KONUT İŞYERİ


Taşınmazın Yüz Ölçümü
Genel Kurulca Belirlenen Ortak Sayısı
Taşınmazın Maliyet Bedeli
Arsa Satış Vaadi Sözleşmesi Varsa Tapuya Şerh Tarihi
Taşınmazın Ada/ Pafta/Parsel No
İnşaat Ruhsat Tarihi^ MALİ BİLGİLER ve BİLANÇO BİLGİLERİ
İnşaat seviyesi (%)
Kuruluştan İtibaren Bütün Ortakların Ödenti Toplamı
Varlıklar (Aktif) Toplamı
Genel Kurulca Bir Ortak İçin Belirlenen Yıllık Ödenti Toplamı
İstihdam Edilen Personel Sayısı 10
Uzun ve Kısa Vadeli Borçlar Toplamı
Ödenen Yıllık Sigorta Primi Toplamı
Kullanılan Kredinin Türü 11
Tahakkuk Eden Yıllık Vergi Toplamı
Kullanılan Toplam Kredi Tutarı
Yeniden Değerleme Yapılıp Yapılmadığı


^ TASFİYE BİLGİLERİ 12
Tasfiye Kararının Alındığı Genel Kurul Toplantı Tarihi
Tasfiye İlanının Yapıldığı T.S.G Tarih ve No
1.İlan

Tasfiye Kararının Ticaret Siciline Tescil Tarihi
2.İlan

3.İlan

^ Bildirimin eksik ve yanlış bilgi içermesi halinde yasal işlem yapılacaktır.Kayıtlarımıza Uygundur. …../…../200

(İsim-İmza-Mühür)
Yönetim Kurulu 13
Başkan Üye


[1] Bu bildirim bilgisayar veya daktiloyla yazılacaktır. Fazla bilgiler için ek sayfa kullanılabilir.
[2] Unvanlar kısaltılmadan yazılacaktır, varsa kısa ad da ayrıca belirtilecektir.
[3] Kooperatifin yoksa, Yönetim veya Denetim Kurulu üyelerinden birinin veya muhasebecisinin e-posta adresi.
[4] Olağan,olağan üstü.
[5] Genel kurul toplantı kararı alan organa(yönetim kurulu, denetim kurulu,diğer) ait karar tarihi.
[6] Taahhütlü mektup, imza karşılığında, gazete ilanı veya diğer.
[7] Çağrıya ilişkin ilanın yayımlandığı gün.
[8] Yapı Bilgileri yalnızca yapı ve turizm geliştirme kooperatiflerince doldurulacaktır.
[9] Tapu devri yoluyla, satın alma, tapuya şerh verdirilerek satış vaadi sözleşmesi,diğer.
[10] Memur, işçi sayıları.
[11] Banka kredisi, esnaf kefalet kredisi, toplu konut kredisi, diğer krediler.
[12] Bu bilgiler tasfiye aşamasına gelen kooperatiflerce doldurulacaktır.
[13] Bu kısım en az iki yetkili üye tarafından ad-soyadları yazılarak imzalanacaktır.

Add document to your blog or website
Реклама:

Similar:

Kooperatif ve üst kuruluşlari genel durum biLDİRİm formu 1 iconSİVİl toplum kuruluşlari ve meslek kuruluşlari satin alma süreci

Kooperatif ve üst kuruluşlari genel durum biLDİRİm formu 1 iconAriza biLDİRİM ve ONARIM FORMU ariza biLDİRİm numaralari (1091-1262)

Kooperatif ve üst kuruluşlari genel durum biLDİRİm formu 1 iconEk 1 : Üst amire iLİŞKİn performans değerlendirme formu

Kooperatif ve üst kuruluşlari genel durum biLDİRİm formu 1 iconAkut flask paraliZİ vaka biLDİRİm formu (Haftalık Sürveyans Formu) İL: samsun iLÇE

Kooperatif ve üst kuruluşlari genel durum biLDİRİm formu 1 iconSosyal durum inceleme formu

Kooperatif ve üst kuruluşlari genel durum biLDİRİm formu 1 iconRadyo ve televizyon üst kurulu ek-5 karasal televizyon yayin lisans başvuru formu medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşun

Kooperatif ve üst kuruluşlari genel durum biLDİRİm formu 1 iconEK–1 telsiz biLDİRİm formu

Kooperatif ve üst kuruluşlari genel durum biLDİRİm formu 1 iconŞİkayet biLDİRİm formu

Kooperatif ve üst kuruluşlari genel durum biLDİRİm formu 1 iconAriza biLDİRİm formu

Kooperatif ve üst kuruluşlari genel durum biLDİRİm formu 1 iconOlay biLDİRİm formu

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trg2.docdat.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents